Movimenti

Training

Visie & koers

Visie & koers is de basis van elke school. Waar sta je voor en waar ga je voor? Hoe willen jullie dat kinderen de school verlaten? Waarin zijn jullie uniek en onderscheidend? Wat is de stip op de horizon? Samen brengen we sterke thema’s van de school in kaart. We onderzoeken welke kernwaarden voor jullie van belang zijn en hoe we die koppelen aan belangrijke ontwikkelingen. Wat willen jullie vasthouden, loslaten en anders vastpakken? Op basis van visie & koers maken jullie heldere en duurzame keuzes voor het (meer-) jarenplan. Hoe heerlijk is het om te zeggen wat je doet en te doen wat je zegt!

Innovatie & verandering

Innovatie & verandering start vanuit een gezamenlijk verlangen met als doel om nog beter onderwijs te realiseren. Innovaties en veranderingen zijn langere trajecten omdat het tijd vraagt om de innovatie echt te onderzoeken, te implementeren, uit te voeren en bij te stellen en te borgen. Thema’s van innovatie & veranderingen kunnen zijn:

 • kindgericht onderwijs (gepersonaliseerd leren)
 • het anders organiseren van het onderwijs (vakspecialisten, welke functies, leren in ateliers)
 • talentontwikkeling als onderdeel van het lesprogramma
 • teamdynamiek; nou en of en nou?
 • professionele dialoog & cultuur

PLG’s (ProfessioneleLeerGemeenschap)

PLG’s (ProfessioneleLeerGemeenschap) is een team van 6 tot max 12 personen dat regelmatig bij elkaar komt om op een gestructureerde wijze kennis en ervaring te delen rond een relevant thema, waarbij de inzichten bovendien direct praktisch toegepast worden om het onderwijs en dus de school te verbeteren. Kenmerken van elke PLG zijn:

 • Het gaat om structurele samenwerking
 • Er is aandacht voor de groei van het leerteam
 • Hanteren van vaste structuur in elke bijeenkomst
 • Het maken is belangrijk
 • Ga uit vd kennis & ervaring in het leerteam
 • Toepassen vd producten in de praktijk en verbeter (PDSA)

Eigenaarschap

Eigenaarschap doet ieder kind en teamlid groeien. Hoe geef je kinderen inzicht in de lesstof? Hoe zorg je voor overzicht? Wanneer voelt een kind zich competent? Wanneer zijn kinderen en teams tevreden over het proces en product? Welke functie krijgt het portfolio?

Welke beelden heeft jullie team bij eigenaarschap? Hoe ontwikkel je hierop een doorgaande lijn in de school? Welke voorwaarden en vaardigheden vraagt dit van kinderen en leerkrachten?

Samen vinden we antwoorden op deze vragen en geven taal aan hoe eigenaarschap er op jullie school uitziet.