Movimenti

Audit

Mijn auditteam bestaat uit 2 professionals. Samen kijken we vanuit verschillende invalshoeken naar de kwaliteit in jouw school.
Wij gaan voor beter, vanuit expertise, ambitie, passie en een brede onderwijservaring.

Om het kwaliteitsmanagement van elke school in kaart te brengen is een audit een krachtig en transparant instrument. Weten waar je staat, welke kansen je creëert en samen ontdekken waar de focus kan liggen vanuit het hoofdthema “Zicht op ontwikkeling”.
De uitgangspunten van onze audit zijn uiteraard de (vernieuwde) inspectiekaders.

Bij de audit gaan we uit van de onderzoeksvraag van de school. Waar wil het team een antwoord op hebben? Om dit scherp in beeld te krijgen hebben wij eenvoudige zelfevaluaties ontwikkeld op elk inspectiekader. Deze geven een mooi NU-meting.

Daarnaast is er de mogelijkheid om een schoolspecifieke kijkvraag toe te voegen bijvoorbeeld een onderdeel vanuit jullie visie en koers, jullie school en diens context,, muzikaliteit in de groepen of het pedagogische klimaat. Zo is er tijdens de auditdag ook ruimte voor het laten zien en ervaren van de unieke parel van elke school.Hiermee krijgt elke school de kans zich te presenteren en de deze ontwikkeling zichtbaar te maken.

Wij kijken naar wat er goed gaat, wat er beter kan en wat er beter moet. Op de auditdag is er tussendoor tijd voor korte reflecties. Wij geven met concrete voorbeelden, vanuit het waarderend oordelen, de waarnemingen van de dag terug in een visuele presentatie aan het hele team. Met de aanbevelingen uit de rapportage kan elk team aan de slag!