Movimenti

Audit

Mijn auditteam bestaat uit professionals en wordt samengesteld op basis van de onderzoeksvraag van de school. Samen kijken we vanuit verschillende invalshoeken naar de onderwijskwaliteit
Wij gaan voor beter, vanuit expertise, ambitie, passie en een brede onderwijservaring.

Om het kwaliteitsmanagement van elke school in kaart te brengen is een audit een krachtig en transparant instrument. Wil je weten waar je staat, welke kansen je creëert en samen ontdekken waar de focus ligt vanuit het hoofdthema “Zicht op ontwikkeling”? 
De uitgangspunten van onze audit is de basis op orde en de inspectiekaders, naast de schoolontwikkeling.

Bij de audit gaan we uit van de onderzoeksvraag van de school. Waar wil het team een antwoord op hebben? Om dit scherp in beeld te krijgen hebben wij eenvoudige zelfevaluaties ontwikkeld op elk inspectiekader. Deze geven een goede indruk en noemen we de NU-meting.

Daarnaast is er de mogelijkheid om een parel toe te voegen. Dit is bijvoorbeeld een onderdeel vanuit jullie visie en koers, jullie school en diens context,, betrokkenheid in de groepen of het pedagogische klimaat. Zo is er tijdens de auditdag ook ruimte voor het laten zien en ervaren waar jullie trots op zijn. Hiermee krijgt elke school de kans zich te presenteren en de deze ontwikkeling zichtbaar te maken.

Wij kijken naar wat er goed gaat, wat er beter kan en wat er beter moet. Wij geven met concrete voorbeelden, vanuit het waarderend oordelen, de waarnemingen van de dag terug in een visuele presentatie aan het hele team. Met de aanbevelingen uit de rapportage kan elk team aan de slag! Wij denken ook graag mee hoe je deze kan wegzetten in jullie jaarplan of schoolontwikkeling.