Movimenti

Coaching & training

Coaching is een prachtige manier om ieder mens bewust te maken van zijn communicatie en gedrag.
Transactionele Analyse (TA) is de basis van mijn communicatie. Door onze interactie is er altijd dynamiek met betekenisvolle stiltes.

Openheid, willen onderzoeken, kritisch reflecteren, aanmoedigen, spiegelen en confronteren wisselen elkaar in ons gesprek af. Beeldcoaching kan een verhelderend onderdeel zijn.

Coaching is een krachtig instrument om samen te kijken waar je staat, waar de kansen liggen en wat jij nodig hebt om een stap voorwaarts te zetten. Als coach stel ik de vraag achter de vraag. Integriteit, uitdagen, humor en vertrouwen zijn kernwaarden waar vanuit wij samen optrekken.

Trainingen om samen een duurzame verandering succesvol te maken, dat doen we samen! Persoonlijke groei van een teamlid is de groei van jullie organisatie. Samen groeien om beter te worden en beter te blijven. Jullie gaan met elkaar het geleerde morgen direct toepassen in de praktijk, dat is van en met elkaar leren.

Wil je een (onderwijskundige) ontwikkeling in gang zetten op jouw school? Of een vernieuwing invoeren? Heb je behoefte aan suggesties, kansen en succesvolle ervaringen?
Ik weet zeker dat vanuit mijn enthousiasme er een sprankeling overslaat, zodat jij weet hoe en waarmee je kan beginnen om die stap echt te zetten. 
Ik kijk graag samen welke vorm het meest passend is om vervolgens interactief met een team aan de slag gaan; dat geeft jullie en mij energie.

De keuze varieert van een inspiratieworkshop, een teambijeenkomst, een studiedag of meerdere teamdagen, tweedaagse of een jaarlijkse opfrisdag.
De werkvormen zijn interactief zodat iedereen betrokken is en blijft en zelf een actieve bijdrage levert. De opbrengst is een waardevol startpunt, een tussentijdse balans of beredeneerd (eind-)resultaat. Successen worden uiteraard met alle betrokkenen gevierd; er is immers een prachtige stap gezet en daar staat Movimenti voor. Bewegen vanuit jouw autonomie!

Movimenti gunt iedereen deze beweging zodat een stap in de persoonlijke- en teamontwikkeling wordt gezet. Zo krijgt ieder team de kans om excellent te worden én te blijven!

Coaching & training is maatwerk; elke opdracht is immers uniek!

Coaching

Individuele coaching
Supervisie
Intervisie

Training

Visie & koers
Innovatie & verandering
PLG (professionele leergemeenschap)
Eigenaarschap