Movimenti

Partners

Verbinding zoeken en het benutten van talenten en kwaliteiten van mijn collega’s is absoluut waardevol. Dit is de reden waarom ik samenwerk met andere personen en organisaties. Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten, inbreng, werkwijze en uniek aanbod. Ik kijk steeds naar of en zoja wat er aanvullend nodig is binnen een team of organisatie en wiens expertise uit mijn netwerk ik mede kan en mag benutten. Zo maken we iedere ontwikkeling ook duurzaam en echt inhoudelijk in het belang van elke school, directeur en team.

Mijn vaste collega’s zijn:

Machiel Karels van Wij-leren; www.wij-leren.nl
Machiel staat voor Kindgericht onderwijs. Vanuit zijn visie, brede kennis en passie voor kindgericht en gepersonaliseerd onderwijs is
Machiel een sterke trainer die duurzame innovaties inhoud geeft.

Hij weet echt waar hij het over heeft; betekenisvolle inhoud is zijn kwaliteit.

Machiel is ook schrijver; prachtige onderwijsartikelen met hele herkenbare en relevante onderwijsvragen diept hij uit en licht hij toe.
Zijn visie lees je tussen alle zinnen door. Zijn publicaties geven een extra dimensie aan de thema’s. Dat Machiel zijn bedrijf “Wij-leren” noemt, zegt genoeg; hij wil met en van anderen leren. Respect, integer, humor en koersvast kenmerken Machiel! Samenwerken met Machiel gaat over de inhoud en doet ertoe; heerlijk!

Mariëlle Oordt van Onderwijskenner: www.onderwijskenner.nl
Met haar brede onderwijservaring als leerkracht en intern begeleider, externe auditor en met sprongen vooruit trainer is Mariëlle een hele kundige collega. Enthousiast, positief, energiek, spontaan, sportief, pragmatisch en dit alles met een dagelijkse lach! Haar motto is “hoe gaan we het doen ipv het is niet te doen”. Als gouden koppel zetten wij graag teams aan tot denken en doen, voor de dag van morgen maar ook juist op het gebied van visie en ontwikkeling op de langere termijn.

Vol kennis, daadkracht en met humor is Jeanet een bestuurder, docent en trainer pursang. Interactief samenwerken waarbij dynamiek altijd prettig samengaan. Ze kent de onderwijspraktijk vanuit verschillende perspectieven en dat is waardevolle kennis die ze graag deelt en benut.

Trainingen waarbij communicatie en kantelprocessen ertoe doen vinden wij samen een echt uitdaging en gaan we graag samen aan.

Referenties

Recensies

Machiel Karels – kennisplatform wij-leren

“In de samenwerking met Lidwien valt mij op hoeveel expertise en ervaring zij heeft op het vlak van onderwijskwaliteit en kindgericht onderwijs. Zij deelt deze ervaring graag, maar staat daarnaast ook erg leerbaar in haar werk. Dat maakt samenwerken met Lidwien tot een prettige bezigheid”.

Geert Simons – Bestuurder

Bij Proominent, openbaar basisonderwijs in Ede, wilden we onze structuren van ons onderwijs- en kwaliteitsbeleid updaten en stroomlijnen. We hadden nog geen beleidsmedewerker “onderwijs en kwaliteit” in dienst en voelden steeds meer de behoefte aan een collega met deze expertise. Daarom hebben we Lidwien gevraagd voor een tweedelige (tijdelijke) opdracht. Enerzijds om uit te zoeken wat precies de behoefte is aan zo’n beleidsmedewerker bij Proominent, dit zowel qua tijd als qua functie-inhoud. Anderzijds wilden we dat Lidwien alvast een begin zou maken met het herstructureren van ons kwaliteitsbeleid, dit zodat onze toekomstige eigen beleidsmedewerker al een goed kader heeft om mee van start te gaan.

Lidwien ging hierbij zeer analytisch, doelmatig, gestructureerd EN daadkrachtig te werk. Als bestuurder werd ik door haar zeer goed meegenomen in het proces en ze kon mij zeer prettig en professioneel duidelijk maken wat onze organisatie allemaal nodig had… en waarom. Dankzij haar is ons kwaliteitsbeleid weer helemaal klaar om de vele mooie ontwikkelingen bij Proominent veilig en kwalitatief vorm te laten krijgen. Lidwien, van harte bedankt hiervoor! Ik kan jouw kennis en expertise dan ook volop aanbevelen aan iedereen die op zoek is naar een geweldige onderwijsprofessional.

Jeanette Deenen – Bestuurder

Onder jouw bezielende leiding is er auditteam binnen onze eigen organisatie geschoold en getraind. Deze leerkrachten en onderwijsassistenten zijn vol lof over wat ze van jou hebben geleerd en hoe je hen hebt begeleidt in dit proces. Ze zijn trots en brengen de wijze van observeren en vragen stellen aan elkaar en andere collega’s echt in de praktijk. Dit is echt een duurzame scholing en een heel waardevol traject! Voor nu levert het zuivere en waardevolle rapportages op voor alle scholen binnen onze organisaties. Rapporten met aanbevelingen die er toe doen. Ook in gesprek met de RvT en de inspectie gebruik ik de rapporten graag. Daarnaast is er een schitterende prikkel uitgezet om, deze wijze van kijken en praten met je collega’s uit te dragen. Een eigen auditteam organiseren onder begeleiding van Lidwien: een aanbeveling voor iedere bestuurder

Henk Tichelaar- directeur en docent TA academie Nederland

Ik ken Lidwien al vele jaren in haar rol als directeur van de Sterrenschool.
Wat ik zo bijzonder vind is de enorme betrokkenheid van Lidwien bij haar team.
Haar kracht is: oprechte interesse, lef bij het aan de orde stellen van lastige zaken en oog voor een veilig en uitdagend werkklimaat. Continu leren en ontwikkelen met behulp van Transactionele Analyse is haar grote passie. Zij is daarmee een inspirerend voorbeeld.

Thea van Heck – directeur basisschool de Wissel

Ik heb de hulp van Lidwien ingeschakeld toen ik van een kleine school de overstap zette naar een grote school. Daar mocht ik gaan werken met een MT dat gewend was aan een directeur met een leiderschapsstijl die niet overeen kwam met mijn stijl. Dit vroeg om een nieuwe dynamiek binnen het MT en een zoektocht naar een samenwerking waarin iedereen zich gerespecteerd, gewaardeerd, gehoord en gezien voelt. Lidwien heeft dit traject aangestuurd door de juiste stappen met ons te zetten. Vanuit visie en kernwaarden zijn we via persoonlijke gesprekken gekomen tot verwachtingen, taken en verantwoordelijkheden. Lidwien stelde de juiste vragen, ging de diepte in en gaf ons alle ruimte om mee te denken en eigenaarschap te nemen. Ons MT bestaat uit drie heel verschillende mensen en we hebben alle drie gevoeld dat we ons open konden stellen voor het traject, voor de gesprekken en voor elkaar. We kijken met een zeer tevreden gevoel terug op het gelopen traject en zijn als MT hierdoor sterker geworden. Een stevige basis om op verder te werken.

Hester van Halteren – directeur basisschool de Zonheuvel 

De energie en positiviteit die Lidwien uitstraalt, zet mensen in beweging en neemt mensen mee. In het afgelopen 1,5 jaar heeft Lidwien meerdere studiedagen begeleid naar volle tevredenheid. Ze is een bron van kennis en kunde en weet dit vol inspiratie en passie over te brengen en je te motiveren.

Martine Derks – Programmaleider & senior adviseur samen opleiden HAN

Lidwien is een expert in creatief denken en het anders organiseren van onderwijs. Zij denkt in kansen en weet vanuit haar enthousiasme mensen in mee te nemen. Ik ken haar als een kritische gesprekspartner die mee wil denken op welke wijze we als lerarenopleiding, samen met het werkveld, vakbekwame en innovatieve leraren op kunnen leiden.

Kees Marcelis – Directeur Jenaplanschool St. Antonius 

Lidwien heeft onze onderbouw begeleid en gecoacht in het veranderingsproces om vanuit visie een nieuwe opzet en organisatie van het onderwijs aan kleuters te ontwikkelen. De betrokken leerkrachten waren erg enthousiast over haar manier van begeleiden en coachen. Ze vormt zich samen met hen vooraf een duidelijk idee van de vraag en behoefte en zet dit om naar een gedegen plan. Leerkrachten geven aan dat Lidwien er op zeer prettige wijze ervoor zorgt dat het hun eigen proces is, maar vanuit expertise en ervaring een bij hen passende bijdrage levert aan het ontwikkeltraject.