Movimenti

Coaching

Individuele coaching

Individuele coaching is een begeleidingstraject waarbij ik ondersteuning bied om in een bepaalde situatie beter te functioneren of om een taak beter te volbrengen. We werken aan persoonlijke leerdoelen die een bijdrage leveren aan jouw professionaliteit. Het beschrijven van eigen inzichten kan helpend zijn bij het ontwikkelproces. Coaching is geschikt voor iedereen die een stap wil zetten in de persoonlijke ontwikkeling. De opbrengst kan een vervolg krijgen in een persoonlijk ontwikkelplan.

Supervisie

Supervisie leent zich voor het reflecteren op de de eigen werkstijl. We onderzoeken vaste patronen en gaan op zoek naar diepere overtuigingen en motieven die interacties sturen. We ontdekken patronen en zoeken naar meer passende alternatieve.
Supervisie levert leidinggevenden, (startende) directeuren of MT-leden meer duurzaam inzicht en keuzes in hun eigen handelen.

Intervisie

Intervisie is een inspirerende vorm van collegiale coaching. Movimenti biedt professionele begeleiding aan voor deze vorm van coaching. Bij intervisie doen we een beroep op iedereen die deelneemt. Er wordt actief meegedacht over persoonlijke- en functiegebonden vraagstukken. Vooral maken we afspraken over doelstellingen, spelregels en werkwijze.
Intervisie is een groepsdynamische wijze van coachen die uitermate geschikt is voor (deel-)teams, bouwcoördinatoren, MT-leden, unitleiders of IB-ers..