Movimenti

Betekenisvol spelend leren

Spel is niet weg te denken als onderdeel van een beredeneerd aanbod. Kleuters, maar zeker ook oudere kinderen leren van spelen. Doelgericht aanbod aanbieden, vraagt kennis van spel en leerlijnen maar bovenal veel observatievaardigheden.

Om goed te begrijpen waarom spel zo belangrijk is voor het jonge kind, moet je weten hoe hun brein werkt. Vanuit daar kijken we wat van belang is in het spelend leren,

Vervolgens gaan we een beredeneerd aanbod ontwerpen, gekoppeld aan een jaarplanning en observatie-instrument of leerlijnen.  We kijken naar de inrichting van de hoeken, het gebruik van (ontwikkelings-)materialen en zo geven we een betekenisvolle invulling aan elk thema met alle activiteiten.
Het spel in de hoeken en de inzet van ontwikkelingsmaterialen geeft kinderen mogelijkheden om spelend te ontdekken, zelf te ontwerpen en som amen zelfstandig te leren.

De leervragen van kinderen bieden kansen om echt kindgericht te werken.
Samen onderzoeken we hoe we spel toevoegen aan lezen en rekenen in de groepen 3 en 4. Alle kinderen bieden we gelegenheid om eigenaarschap te ontwikkelen.
Vanuit eigen leervragen gaan zij ontdekkend en onderzoekend leren.
Een mindmap kan hierbij ondersteunend zijn; hiermee maken we leervragen en doelen inzichtelijk en werken we aan woordenschat.
Een rekenmuur laat zien wat we al geleerd hebben en wat we nog gaan leren.

Benieuwd naar deze manier van spelend leren? Laten we samen van het spel lere