Movimenti

Thematisch leren

Thematisch leren werkt vanuit een breder zicht op het aanbod en koppelt verschillende vakgebieden aan elkaar, Hiermee laten we kinderen ervaren en zien dat de wereld om hen heen in verbinding staat en dat zij er een onderdeel van zijn.
Wereldoriëntatie biedt zoveel mogelijkheden om (schoolbreed) thematisch te werken en te leren. Iedere leeftijd krijgt vanuit eigen leerlijnen en belevingswereld het sterk aanbod. Hoe leuk is het als er in de school zichtbaar is aan welk thema er wordt gewerkt! Onderzoekend en ontdekkend leren staat echt centraal.

Om het leren in het team te stimuleren bereiden we met elkaar (of in kleinere groepen) de thema’s voor. Dit kan mogelijkheden bieden om groepsdoorbrekend te leren werken.

In de ontwerpfase starten we met het maken van een mindmap, koppelen hieraan leerlijnen en doelen en laten ruimte voor leervragen van kinderen. We onderzoeken hoe de taxonomie van BLOOM helpend kan zijn om kinderen uit te dagen tot hogere ordes van denken.
21ste eeuwse vaardigheden, thinking of learning en executieve functies zijn verweven in jullie totale aanbod. Het eindproduct wordt in samenspraak met de kinderen gekozen; creativiteit & techniek worden ook breed ingezet.

Kortom, thematisch leren vergroot de betrokkenheid van kinderen en benut ieders talenten!